La Alhambra

Panorámica desde el mirador de San Cristobal en el Albayzín

Palau de Carlos V

Situat dins del recinte de l'Alhambra, la iniciativa de la seva construcció es va deure a l'Emperador Carlos V, que pren aquesta decisió després de passar a Granada l'estiu de 1526

Ubicado dentro del recinto de la Alhambra, la iniciativa de su construcción se debió al Emperador Carlos V, quien toma esta decisión tras pasar en Granada el verano de 1526

Interior circular

Palaus Nazaries

Són la part més coneguda i visitada de l'Alhambra. El componen el palaus del Mexuar, el de Comars i el dels Lleons, cada un construït en diferent època

Son la parte más conocida y visitada de la Alhambra. Lo componen lo palacios del Mexuar, el de Comares y el de los Leones, cada uno construido en édistinta época

Cuarto Dorado del Mexuar Palau de Comares Palau de Comares Pati 'de los Leones' Patio 'de los Leones' Mirador de Daraxa

El Generalife

Era una vila rústica envoltada d'hortes i jardins, que servien per a manutenció i descans de la família real

Era una villa rústica rodeada de huertas y jardines, que servían para manutención y descanso de la familia real

Cami al Generalife Cami al Generalife

La Alcazaba

És la part més antiga de l'Alhambra encara que es pensa que abans de la seva construcció i l'arribada dels musulmans a Granada ja hi havia edificacions en aquesta zona. El conjunt actual l'hi devem a Mohamed I, que va emmurallar l'anterior castell i va aixecar defenses

Es la parte más antigua de la Alhambra aunque se piensa que antes de su construcción y la llegada de los musulmanes a Granada ya existían edificaciones en esa zona. El conjunto actual se lo debemos a Mohamed I, quien amuralló el anterior castillo y levantó defensas

Porta de accés Torre de la Vela Torre de la Vela