Sevilla

Es tracta d'una ciutat d'indubtable interès turístic, gràcies als seus nombrosos monuments, places, jardins, esglésies, etc. Conserva el major casc històric-artístic d'Europa

Se trata de una ciudad de indudable interés turístico, gracias a sus numerosos monumentos, plazas, jardines, iglesias, etc. Conserva el mayor casco histórico-artístico de Europa

Plaça Espanya Plaça Espanya Plaça Espanya Pabelló d'Argentina (Expo 1929) El Costurero de la Reina Museu d'Arts i Costums Populars Pont de Sant Telmo Torre del Oro La Maestranza Tapeo el barri de Santa Cruz Barri de Santa Cruz Barri de Santa Cruz Catedral La Giralda Real Alcazar Real Alcazar Real Alcazar  Real Alcazar Jardins del Real Alcazar Pont de Triana Esglesia de Santa Ana (Triana) Barri de Triana Barri de Triana Barri de Triana

Diumenge de Enganches