Tarazona

Aquesta població mudèjar situada a el vessant del Moncayo, és una cruïlla entre camins d'Aragó, Navarra, Castella i La Rioja

Esta población mudéjar situada en las faldas del Moncayo, es una encrucijada entre caminos de Aragón, Navarra, Castilla y La Rioja

Ajuntament Torre de la Magdalena Torre de la Magdalena Plaça de toros Vieja - Original edifici octogonal dedicat a vivendes des de 1792 Plaça de toros Vieja - Original edifici octogonal dedicat a vivendes des de 1792 Catedral Catedral