Llac Argentino

El llac Argentino és el major i més austral dels llacs patagònics de l'Argentina. Als seus braços occidentals desguassen diverses glaceres, entre les quals destaquen el Perito Moreno i l'Upsala. A la seva ribera es troba la ciutat d'El Calafate, la base turística habitual per explorar la regió

El lago Argentino es el mayor y más austral de los lagos patagónicos de la Argentina. En sus brazos occidentales desaguan varios glaciares, entre los que destacan el Perito Moreno y el Upsala. En su ribera se encuentra la ciudad de El Calafate, la base turística habitual para explorar la región

 

Glacera Perito Moreno

Fins fa poc, aquesta glacera era un dels pocs de la Terra que avançava a raó de dos metres per dia. En l'actualitat està estabilitzat, i la seva imponent massa de gel d'uns 60 metres d'altura s'escampa pel llac Argentino

Hasta hace poco, este glaciar era uno de los pocos de la Tierra que avanzaba a razón de dos metros por día. En la actualidad está estabilizado, y su imponente masa de hielo de unos 60 metros de altura se desparrama por el lago Argentino

Catalans -empordanesos- en tots els llocs

 

Glacera Upsala

L'Upsala forma una llengua de gel de 50 quilòmetres de llarg, 10 d'ample, i cents de metres d'espessor. En la seva part central s'observa una llarga franja fosca que és una acumulació de roques, sorra i argila transportades per glaceres menors, tributaris de l'Upsala i que van quedar atrapades en l'interior d'aquest en confluir dues llengües de gel

El Upsala forma una lengua de hielo de 50 kilómetros de largo, 10 de ancho, y varios cientos de metros de espesor. En su parte central se observa una larga franja oscura que es una acumulación de rocas, arena y arcilla transportadas por glaciares menores, tributarios del Upsala y que quedaron atrapadas en el interior de éste al confluir dos lenguas de hielo

 

Glacera Spegazzini

La glacera Spegazzini té una superfície de 66 quilòmetres quadrats i un ample de 1.500 metres. Destaca per les seves parets altes i imposants, assolint l'altura|alçària del front els 135 metres

El glaciar Spegazzini tiene una superficie de 66 kilómetros cuadrados y un ancho de 1.500 metros. Destaca por sus altas e imponentes paredes, alcanzando la altura del frente los 135 metros

 

Badia i glacera Onelli

Desembarcant en Badia Onelli ens trobem amb el bosc d'Onelli. Bosc típic andí patagònic, on abunda la lenga i el guindo. Travessant aquest bosc amb una caminada d'uns 800 metres, arribem a la Llacuna Onelli, lloc on conflueixen les glaceres Onelli, Bolado i Agassiz

Desembarcando en Bahía Onelli nos encontramos con el bosque de Onelli. Bosque típico andino patagónico, donde abunda la lenga y el guindo. Atravesando este bosque con una caminata de unos 800 metros, llegamos a la Laguna Onelli, lugar donde confluyen los glaciares Onelli, Bolado y Agassiz