Casa Golferich

Situada en la Gran Via 491 és coneguda popularment com El Xalet. Destaca per la seva volumetria i refinats detalls, en una original reinterpretació d'elements gòtics. Va ser residència urbana i es va salvar de la demolició gràcies a les reivindicació dels veïns. En l'actualitat allotja serveis municipals

Situada en la Gran Via, 491 es conocida popularmente como El Xalet. Destaca por su volumetría y refinados detalles, en una original reinterpretación de elementos góticos. Fue residencia urbana y se salvó de la demolición gracias a las reivindicación de los vecinos. En la actualidad aloja servicios municipales