Hospital de Sant Pau

Conjunt hospitalari format per pavellons, projectat per Lluís Domènech i Montaner el 1902. En 1912-30 va dirigir les obres el seu fill Pere Domenech i Roura. Els pavellons destinats a diferents especialitats mèdiques, estan envoltats de jardins i connectats entre si a través de passadissos subterranis

Conjunto hospitalario formado por pabellones, proyectado por Lluís Domènech i Montaner en 1902. En 1912-30 dirigió las obras su hijo Pere Domenech i Roura. Los pabellones destinados a distintas especialidades médicas, están rodeados de jardines y conectados entre si a través de pasadizos subterráneos