Casa Batlló

Situada al passeig de Gràcia és un edifici d'apartaments dedicats a habitatge que Gaudí va reformar totalment entre 1904 i 1906. La Casa Batlló està avui plenament integrada a l'oferta cultural i turística de Barcelona, romanent oberta al públic pràcticament tots els dies de l'any. Des de juliol de 2005 està inclosa en la llista del Patrimoni Mundial de l'UNESCO

Situada en el paseo de Gràcia es un edificio de apartamentos dedicados a vivienda que Gaudí reformó totalmente entre 1904 y 1906.  La Casa Batlló está hoy plenamente integrada en la oferta cultural y turística de Barcelona, permaneciendo abierta al público prácticamente todos los días del año. Desde julio de 2005 está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

 

Casa Atmatller

Situada al passeig de Gràcia, al costat de la casa Batlló, és un edifici d'habitatges reconstruïda el 1898 per Josep Puig i Cadafalch sobre un altre ja existent

Situada en el paseo de Gràcia, junto a la Casa Batlló, es un edificio de viviendas reconstruida en 1898 por Josep Puig i Cadafalch sobre un otro ya existente

 

Casa Quadras

Situada a l'avinguda Diagonal 373, va ser construïda per Josep Puig i Cadafalch el 1904. Residència urbana dels barons de Quadras, conjuga com la Casa de les Punxes, les formes gòtiques i platerescas amb abundant decoració floral

Situada en la avenida Diagonal 373, fue construida por Josep Puig i Cadafalch en 1904. Residencia urbana de los barones de Quadras, conjuga, como la Casa de les Punxes, las formas góticas y platerescas con abundante decoración floral

 

Casa de Lactància

Situada en la Gran Via molt prop de la Casa Golferich, va ser una institució benèfica dedicada actualment a residència d'avis. La seva façana és neogòtica i està coronada per un grup escultòric de Eusebi Arnau

Situada en la Gran Via muy cerca de la Casa Golferich, fue una institución benéfica dedicada actualmente a residencia de ancianos. Su fachada es neogótica y está coronada por un grupo escultórico de Eusebi Arnau

 

Papallona

Original adorn de la Casa Fajol o de la Papallona situada el carrer Llança, molt prop de la plaça d'Espanya. Va Ser construïda pel mestre d'Obres Josep Graner i Prat en el 1912

Original adorno de la Casa Fajol o de la Papallona (mariposa) situada en la calle Llança, muy cerca de la plaza de Espanya. Fue construida por el Maestro de Obras Josep Graner i Prat en el 1912

 

Fàbrica Casarramona

Antiga fàbrica de filats obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch va ser construïda en 1911 en el carrer de Mexic al costat del Parc de Montjuïc. Durant molts anys va ser caserna de la Policia Nacional i avui és una sala d'exposicions propietat de 'la Caixa'. Són notables les seves dues torres i els treballs de forja

Antigua fábrica de hilados obra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch fue construida en 1911 en la calle de Mexic junto al Parc de Montjuïc. Durante muchos años fue cuartel de la Policía Nacional y hoy es una sala de exposiciones propiedad de 'la Caixa'. Son notables sus dos torres y los trabajos de forja