Porta de Brandeburgo

El més cčlebre símbol de Berlín, s'alça orgullosa en el centre de la Pariser Platz, destacant entre un conjunt d'ultra moderns edificis. Coronada per una cuadriga triomfant, la porta ha estat testimoni privilegiat de moments crucials de la histňria de Berlín i d'Alemanya

El más célebre símbolo de Berlín, se alza orgullosa en el centro de la Pariser Platz, destacando entre un conjunto de ultra modernos edificios. Coronada por una cuadriga triunfante, la puerta ha sido testigo privilegiado de momentos cruciales de la historia de Berlín y de Alemania