Scheunenviertel

Literalment 'barri dels graners', va ser antigament el districte jueu de Berlín i en els últims anys ha experimentat un auge inusitat. Després de la II Guerra Mundial el districte va caure a poc a poc en l'abandó. En l'actualitat gran part dels patis i carrers on vivien els mercaders ha estat rehabilitada recuperant el seu esperit original. El trist passat dels seus habitants, no obstant això, roman en el record. La Neue Synagoge (Nova Sinagoga) construïda en el barri entre 1859 i1866, va ser en un temps la major d'Europa. En 1938 va sobreviure a la Nit dels Cristalls Trencats, però va resultar greument danyada durant els bombardejos de la guerra

Literalmente 'barrio de los graneros', fue antiguamente el distrito judío de Berlín y en los últimos años ha experimentado un auge inusitado. Tras la II Guerra Mundial el distrito cayó poco a poco en el abandono. En la actualidad gran parte de los patios y calles donde vivían los mercaderes ha sido rehabilitada recuperando su espíritu original. El triste pasado de sus habitantes, no obstante, permanece en el recuerdo. La Neue Synagoge (Nueva Sinagoga) construida en el barrio entre 1859 y1866, fue en un tiempo la mayor de Europa. En 1938 sobrevivió a la Noche de los Cristales Rotos, pero resultó gravemente dañada durante los bombardeos de la guerra

Neue Synagoge (Nova Sinagoga)