Cova de los Verdes

Tub volcànic subterrani que va sorgir arran de les erupcions del volcà La Corona, situat al nord de l'illa. La formació de la cova té lloc després del procés de refredament i solidificació de la crosta exterior dels corrents de lava que fluïen per un barranc cap al mar. La il·luminació li confereix un aspecte tan real que el visitant té sovint la impressió de ser immers en candent lava

Tubo volcánico subterráneo que surgió a raíz de las erupciones del volcán La Corona, situado al norte de la isla. La formación de la cueva tiene lugar tras el proceso de enfriamiento y solidificación de la corteza exterior de las corrientes de lava que fluían por un barranco hacia el mar. La iluminación le confiere un aspecto tan real que el visitante tiene a menudo la impresión de estar inmerso en candente lava

   

Foto anterior Página anterior Foto posterior