La Geria

Un insòlit i negre paisatge on els camperols caven clots profunds per protegir del vent les llavors i cultius. És una zona eminentment vinícola que produeix un ric fi, la malvasia

Un insólito y negro paisaje donde los campesinos cavan hoyos profundos para proteger del viento las semillas y cultivos. Es una zona eminentemente vinícola que produce un rico fino, la malvasía