Teguise

Antiga capital de l'illa, el seu nom recorda la filla de Guadarfía, últim rei aborigen. La seva fundació data de 1418 i va ser seu del marquesat de Lanzarote. Té un aspecte senyorial amb edificis antics i nobles

Antigua capital de la isla, su nombre recuerda a la hija de Guadarfía, último rey aborigen. Su fundación data de 1418 y fue sede del marquesado de Lanzarote. Tiene un aspecto señorial con antiguos y nobles edificios

Mercat setmanal que se celebra tots els diumenges i que atreu a la població gran nombre de visitants

Mercado semanal que se celebra todos los domingos y que atrae a la población gran número de visitantes

 

Interior d'una de les cases dedicades a la venda d'artesania

Interior de una de las casas dedicadas a la venta de artesanía

Pintoresc 'museu' d'un particular

Pintoresco 'museo' de un particular