Tor

És gairebé impossible arribar a Tor a l'hivern. Situat a 1.649 metres d'altura, al costat de la frontera amb Andorra, està incomunicat la meitat de l'any i solament és accessible a l'estiu. La llegenda de Tor, alimentada pels tres crims comesos entre 1980-1995 i envoltada amb històries de contrabandistes, s'ha convertit en un tot un fenomen mediàtic gràcies a la gran cobertura informativa que van tenir els dos esdeveniments i al llibre de Carles Porta

Es casi imposible llegar a Tor en invierno. Situado a 1.649 metros de altura, junto a la frontera con Andorra, está incomunicado la mitad del año y solo es accesible en verano. La leyenda de Tor, alimentada por los tres crímenes cometidos entre 1980-1995 y envuelta con historias de contrabandistas, se ha convertido en un todo un fenómeno mediático gracias a la gran cobertura informativa que tuvieron los dos sucesos y al libro de Carles Porta

             

 

Alins

El municipi d'Alins està enclavat en la Vall Ferrera i és el punt de partida per a l'ascensió al massís de la Pica d'Estats de 3.143 metres d'altitud, que és el més alt de Catalunya

El municipio de Alins esta enclavado en la Vall Ferrera y es el punto de partida para la ascensión al macizo de la Pica d'Estats de 3.143 metros de altitud, que es el más alto de Catalunya