VALL DE BOÍ

A la vall de Boí es conserva una dels conjunts d'esglésies romàniques més importants d'Europa, la característica principal de la qual és la unitat d'estil arquitectònic. Són construccions realitzades durant els segles XI, XII i XIII, seguint els models del romànic llombard procedent del nord d'Itàlia. L'Unesco ha reconegut l'excepcionalitat d'aquest conjunt d'esglésies, concedint-li la distinció de Patrimoni de la Humanitat

En el valle de Boí se conserva uno de los conjuntos de iglesias románicas más importantes de Europa, cuya característica principal es la unidad de estilo arquitectónico. Son construcciones realizadas durante los siglos XI, XII y XIII, siguiendo los modelos del románico lombardo procedente del norte de Italia. La Unesco ha reconocido la excepcionalidad de este conjunto de iglesias, concediéndole la distinción de Patrimonio de la Humanidad

  Acceso a Vall de Boí Callejuela del municipio de Boí

 

Sant Joan de Boí

Construïda en els segles XI-XII, és una església de planta basilical amb tres naus separades per columnes i campanar de torre quadrada adossat a la façana sud. Les pintures murals originals van ser arrencades entre 1919 i 1923, i es conserven en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, sent per tant reproduccions les que es veuen en la mateixa

Construída en los siglos XI-XII, es una iglesia de planta basilical con tres naves separadas por columnas y campanario de torre cuadrada adosado a la fachada sur. Las pinturas murales originales fueron arrancadas entre 1919 y 1923, y se conservan en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, siendo por tanto reproducciones las que se ven en la misma

 

 

Sant Climent de Taüll

Construïda en els segles XI-XII, és una església de planta basilical amb tres naus separades per columnes i campanar adossat de torre quadrada i sis pisos. Es pot destacar les importants pintures murals del Pantocrator, els Evangelista i els Apòstols, que igual com les de Sant Joan de Boí, es conserven en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, encara que in situ es poden veure fragments originals restaurats i algunes reproduccions

Construida en los siglos XI-XII, es una iglesia de planta basilical con tres naves separadas por columnas y campanario adosado de torre cuadrada y seis pisos. Cabe destacar las importantes pinturas murales del Pantocrator, los Evangelista y los Apóstoles, que al igual que las de Sant Joan de Boí, se conservan en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, aunque in situ se pueden ver fragmentos originales restaurados y algunas reproducciones

 

Santa Maria de Taüll

Construïda en els segles XI-XII, és una església de planta basilical amb tres naus separades per columnes i campanar de torre quadrada integrat a l'edifici. El temple estava completament decorat amb pintures murals en el seu interior, que igual com les dues esglésies anteriors es conserven en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Es pot destacar les escenes del Judici Final i de l'Infern, i en l'absis central, la còpia de la Maiestas Mariae amb l'Infant

Construida en los siglos XI-XII, es una iglesia de planta basilical con tres naves separadas por columnas y campanario de torre cuadrada integrado en el edificio. El templo estaba completamente decorado con pinturas murales en su interior, que al igual que las dos iglesias anteriores se conservan en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Cabe destacar las escenas del Juicio Final y del Infierno, y en el ábside central, la copia de la Maiestas Mariae amb l'Infant

 

Sant Feliu de Barruera

Església d'una sola nau construïda en els segles XI-XII, amb campanar adossat al mur sud i els dos primers pisos del qual són d'estil romànic. Els superiors, corresponen a reformes realitzades el segle XVI

Iglesia de una sola nave, construida en los siglos XI-XII, con campanario adosado al muro sur y cuyos dos primeros pisos son de estilo románico. Los superiores, corresponden a reformas realizadas en el siglo XVI

 

Santa Eulàlia d'Erill la Vall

Església d'una nau amb campanar adossat de sis pisos i finestres germinades. Construïda en els segles XI-XII, posseeix un porxo amb arcades i pilars. En l'interior es pot veure la còpia del conjunt del Davallament (Descendiment) format per sis talles en fusta. Els originals es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i al Museu Episcopal de Vic (MEV)

Iglesia de una nave con campanario adosado de seis pisos y ventanas germinadas. Construida en los siglos XI-XII, posee un porche con arcadas y pilares. En el interior se puede ver la copia del conjunto del Davallament (Descendimiento) formado por seis tallas en madera. Los originales se conservan en el Museo Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y en el Museo Episcopal de Vic (MEV)

 

La Nativitat de Durro

Construïda el segle XII, té una sola nau i no conserva la capçalera original de tres absis. El porxo protegeix la portada, i té un campanar de torre quadrada i decoració llombarda adossat al mur nord

Construida en el siglo XII, tiene una sola nave y no conserva la cabecera original de tres ábsides. El porche protege la portada, y posee un campanario de torre cuadrada y decoración lombarda adosado al muro norte

 

L'Assumpció de Coll

Construïda en els segles XI-XII, posseeix un campanar de torre quadrada, del qual els dos últims nivells són d'estil gòtic. Està ubicada en un extrem del poblet de Coll i normalment no està oberta al públic

Construida en los siglos XI-XII, posee un campanario de torre cuadrada, del cual los dos últimos niveles son de estilo gótico. Está ubicada en un extremo del pueblecito de Coll y normalmente no está abierta al público

 

Santa Maria de Cardet

Construïda també en els segles XI-XII posseeix un campanar d'espadanya. Es pot destacar l'adaptació de la mateixa a la forta pendent de la muntanya, sent aprofitat el desnivell per ubicar la cripta. Normalment no està oberta al públic

Construida también en los siglos XI-XII posee un campanario de espadaña. Cabe destacar la adaptación de la misma a la fuerte pendiente de la montaña, siendo aprovechado el desnivel para ubicar la cripta. Normalmente no está abierta al público