PARC NATURAL DELS PORTS

Els Ports, muntanyes situades entre Catalunya, València i Aragó, són un massis calcari de relleu escarpat i abrupte que ha estat humanitzat des de temps prehistorics

Els Ports, montañas situadas entre Cataluña, Valencia y Aragón, son un mazizo calcáreo de relieve escarpado y abrupto que ha estado humanizado desde tiempos prehistóricos

 

Mont Caro

 

Beseit

 

Horta de Sant Joan

 

la Sènia