SANCTI SPÍRITUS i SANTA CLARA

Visitada Trinidad, passem ràpidament per Sancti Spíritus i finalitzem la calorosa jornada en Santa Clara. Sancti Spíritus va ser una de les set viles fundades en Cuba per Diego Velázquez i malgrat els saqueigs a què va ser sotmesa per pirates i corsaris durant el segle XVII, conserva gran quantitat de construccions de l'època colonial el que la converteix, junt amb Trinidad, en verdadera relíquia on poder apreciar l'esplendor d'aquells temps. A Sancti Spiritus va ser la ciutat en la sofrim més intensament els efectes del radiant sol del Carib. Després de reposar forces arribem a la tarda a Santa Clara, típica ciutat de passada situada en el centre mateix de la Cuba rural i profunda, en la qual no falten les referències a la història recent, ja que va ser en aquesta ciutat on les forces del Che van donar el cop de gràcia a les milícies del dictador Batista, assegurant així el triomf de la Revolució. Després de la repatriació del cadàver del Che des de Bolívia, Santa Clara ha estat el lloc elegit per a que reposaran les seves restes

Visitada Trinidad, pasamos rápidamente por Sancti Spíritus y finalizamos la calurosa jornada en Santa Clara. Sancti Spíritus fue una de las siete villas fundadas en Cuba por Diego Velázquez y a pesar de los saqueos a que fue sometida por piratas y corsarios durante el siglo XVII, conserva gran cantidad de construcciones de la época colonial lo que la convierte, junto con Trinidad, en verdadera reliquia donde poder apreciar el esplendor de aquellos tiempos. En Sancti Spiritus fue la ciudad en la que sufrimos más intensamente los efectos del radiante sol caribeño. Tras reponer fuerzas llegamos por la tarde a Santa Clara, típica ciudad de paso situada en el centro mismo de la Cuba rural y profunda, en la que no faltan las referencias a la historia reciente, pues fue en esta ciudad donde las fuerzas del Che dieron el golpe de gracia a las milicias del dictador Batista, asegurando así el triunfo de la Revolución. Tras la repatriación del cadáver del Che desde Bolivia, Santa Clara ha sido el lugar elegido para que reposarán sus restos

 

Sancti Spíritus

Malgrat l'intens sol que fuetejava la ciutat, vam ser capaços de passejar una estona abans de refugiar-nos per dinar en un local de la cadena El Rápido, el fast food més popular de l'illa. Igual com en Trinidad, molts dels carrers de Sancti Spíritus conserven el peculiar empedrat, i és habitual que alguns treballs es realitzin als porxos dels habitatges

A pesar del intenso sol que azotaba la ciudad, fuimos capaces de pasear un rato antes de refugiarnos para almorzar en un local de la cadena El Rápido, el fast food más popular de la isla. Al igual que en Trinidad, muchas de las calles de Sancti Spíritus conservan el peculiar empedrado, y es habitual que algunos trabajos se realicen en los soportales de las viviendas

 

 

Santa Clara

Plaça Leoncio Vidal, poblada d'arbres i amb una bonica glorieta central, vista des de la terrassa de l'hotel Santa Clara Libre. L'hotel va ser l'últim bastió de les tropes del dictador Batista en la seva lluita contra les milícies del Che Guevara

Plaza Leoncio Vidal, arbolada y con una bonita glorieta central, vista desde la terraza del hotel Santa Clara Libre. El hotel fue el último bastión de las tropas del dictador Batista en su lucha contra las milicias del Che Guevara

Plaça de la Revolució, lloc on es troba el Mausoleu del comandant Ernesto Che Guevara

 Plaza de la Revolución, lugar donde se encuentra el Mausoleo del comandante Ernesto Che Guevara