VARIS

Personatges

 

Relíquies

En aquest Dodge de 1950 i el Ford de 1927 de les següents fotos, partim des de l'hotel Sevilla de l'Havana cap al castell de San Carlos de la Cabaña, amb intenció de presenciar la  Ceremonia del Cañonazo que cada nit se celebra a les nou en punt

En este Dodge de 1950 y el Ford de 1927 de las siguientes fotos, partimos desde el hotel Sevilla de La Habana hacia el castillo de San Carlos de la Cabaña, con intención de presenciar la Ceremonia del Cañonazo que cada noche se celebra a las nueve en punto

Després d'una forta explosió i molt fum al motor, ningú no va pensar que tornés a funcionar pero...contra tota lògica, el carro va tornar a funcionar després de la ràpida intervenció del taxista

Tras una fuerte explosión y mucho humo en el motor, nadie pensó que volviera a funcionar pero...contra toda lógica el 'carro' volvió a funcionar después de la rápida intervención del taxista

Algun dels cotxes que circulen per l'illa farien les delícies de qualsevol col·leccionista

Alguno de los coches que circulan por la isla harían las delicias de cualquier coleccionista

 

Transport

En aquests vehicles anomenats camells i dedicats al transport públic a l'Havana, diuen els seus usuaris que poden arribar a cabre 300 persones

En estos vehículos llamados camellos y dedicados al transporte público en La Habana, dicen sus usuarios que pueden llegar a caber 300 personas

Amb aquest carro coreà vam recórrer més de 1.200 Km per l'illa

Con este 'carro' coreano recorrimos más de 1.200 Km por la isla