LES  CORTS

Avinguda Diagonal

Edifici de 'la Caixa' situat a l'avinguda més llarga de la ciutat i que la travessa totalment en sentit diagonal

Edificio de  'la Caixa'  situado en la avenida más larga de la ciudad y que la atraviesa totalmente en sentido diagonal

 

Palau de Pedralbes

El Palau Reial de Pedralbes va ser construït el 1926 amb la pretensió que fos l'allotjament dels Reis d'Espanya durant les seves estades a la ciutat. En l'actualitat no és ja residència de la família real i és utilitzat per celebrar recepcions oficials

Palacio Real de Pedralbes fue construido en 1926 con la pretensión de que fuera el alojamiento de los Reyes de España durante sus estancias en la ciudad. En la actualidad no es ya residencia de la familia real y se utiliza para celebrar recepciones oficiales

 

 

TramBaix

Modern tramvia al seu pas per l'avinguda Diagonal. Uneix la ciutat amb diverses poblacions de la comarca del Baix Llobregat

Moderno tranvía a su paso por la avenida Diagonal. Une la ciudad con varias poblaciones de la comarca del Baix Llobregat