Catálogo

SANT  ANDREU

Biblioteca Ignasi Iglesias (Can Fabra)

Pertanyent al Consorci de Blibioteques de Barcelona, aquesta moderna biblioteca s'ha construït en el mateix edifici que fa anys va albergar la fàbrica de filats Can Fabra

Perteneciente al Consorci de Blibioteques de Barcelona, esta moderna biblioteca se ha construido en el mismo edificio que hace años albergó la fábrica de hilados Can Fabra

  Catálogo