Catálogo

SANTS - MONTJUÏC

Castell de Montjuïc

Castell situat en una de les petites altituds que envolten Barcelona i que va servir durant molts anys com a edificació defensiva dels atacs per mar a la ciutat. Pel seu especial emplaçament, proporciona una magnifica vista de la mateixa i del port en particular

Castillo situado en una de las pequeñas altitudes que rodean Barcelona y que sirvió durante muchos años como edificación defensiva de los ataques por mar a la ciudad. Por su especial emplazamiento, proporciona una magnifica vista de la misma y del puerto en particular

 

Barri del Poble Sec

Casa meva 'al meu carrer' (Vallhonrat, 14) Casa Rosa, carrer Vallhonrat 22-26 - 'Al meu carrer' Carrer Vallhonrat, 18 - 'Al meu carrer'

 

Col.legi J. Verdaguer al carrer Lleida Plaça Navas Plaça Sortidor Al primer pis d'aquest edifici del carrer Poeta Cabanyes, va néixer Joan M. Serrat Carrer Blai

 

Plaça d'Espanya

Torres Venecianas Torres Venecianas Torres Venecianas Calle Tarragona

 

Palau Nacional

Va ser l'edifici emblemàtic de l'Exposició Internacional que es va celebrar el 1929. En l'actualitat allotja el Museu Nacional de Art de Catalunya (MNAC)

Fue el edificio emblemático de la Exposición Internacional que se celebró en 1929. En la actualidad alberga el Museu Nacional de Art de Catalunya (MNAC)

 

Font Màgica de Montjuïc

Font construïda per l'enginyer Carles Buigas amb motiu de l'Exposició Universal de 1929. Ofereix un meravellós espectacle de música, llum i color, que encara avui enlluerna tant, a als barcelonins i com als visitants

Fuente construida por el ingeniero Carlos Buigas con motivo de la Exposición Universal de 1929. Ofrece un maravilloso espectáculo de música, luz y color, que aún hoy deslumbra  tanto a los barceloneses y como a los visitantes

El pas del temps ha fet necessàries diverses intervencions i obres de manteniment de la instal.lació encara que les reformes mes importants van ser les realitzades en 1996-1998, partint de les noves tècniques i materials però preservant el valor històric de tots els elements possibles a fi de no modificar la filosofia ni la fisonomia de la font, considerada patrimoni artístic

El paso del tiempo ha hecho necesarias varias intervenciones y obras de mantenimiento de la instalación aunque las reformas mas importantes fueron las realizadas en 1996-1998, partiendo de las nuevas técnicas y materiales pero preservando el valor histórico de todos los elementos posibles con el fin de no modificar la filosofía ni la fisonomía de la fuente, considerada patrimonio artístico

 

Pabelló Mies van der Rohe

Dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) va ser el pavelló alemany de l'Exposició Internacional celebrada l'any 1929

Diseñado por Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) fue el pabellón alemán de la Exposición Internacional celebrada el año 1929

 

 

Las Tres Xemeneies de l'Avinguda del Paral.lel

Al peu de la muntanya de Montjuïc, es va construir en el primer quart del passat segle una central tèrmica generadora d'electricitat. De la mateixa tan sol es conserven com testimonio aquestes tres xemeneies

Al pie de la montaña de Montjuïc, se construyó en el primer cuarto del pasado siglo una central térmica generadora de electricidad. De ella tan solo se conservan como testimonio estas tres chimeneas

 

 

Edificis modernistes en el districte

Fàbrica Casarramona