Foto anterior Catálogo Foto posterior

Assuan

Assuan va ser a l'Antic Egipte una ciutat de frontera, famosa per la qualitat de les seves pedres per a la construcció

En el antiguo Egipto Asuán fue una ciudad frontera, famosa por la calidad de sus piedras para la construcción

Foto anterior Catálogo Foto posterior