Foto anterior Catálogo Foto posterior

Edfú

Ciutat situada entre Esna i Assuan, fou capital de l'Alt Egipte i molt important ja en el Imperi antic

Ciudad situada entre Esna y Asuán, fue capital del Alto Egipto y muy importante ya en el Imperio antiguo

Foto anterior Catálogo Foto posterior