Foto anterior Catálogo Foto posterior

Riu Nil

El Nil va ser un element fonamental per al naixement de la civilització de l'Antic Egipte. La major part de les seves ciutats es trobaven a la vall del Nil, al nord de Assuan, i el Delta. El Nil va ser vital per a la cultura egípcia des de l'edat de Pedra

El Nilo fue un elemento fundamental para el nacimiento de la civilización del Antiguo Egipcio. La mayor parte de sus ciudades se encontravan en el valle del Nilo, al norte de Asuán, y el delta. El Nilo fue vital para la cultura egipcia desde la edad de Piedra

 

Foto anterior Catálogo Foto posterior