Foto anterior Catálogo Foto posterior

Tebes

Tebes és un enclavament indispensable per al coneixement de la Història, els seus sorprenents ruïnes perduren encara, estenent-se a banda i banda del riu Nil

Tebas es un enclave indispensable para el conocimiento de la Historia; sus asombrosas ruinas perduran todavía, extendiéndose a ambos lados del rio Nilo

 

Foto anterior Catálogo Foto posterior