Algorta (Getxo)

Algorta és un dels barris de Getxo, municipi situat en la marge dreta de la ria de Bilbao. Les fotos que hi ha a continuació corresponen al barri de Port Vell, situat en la costa i que va ser l'origen de Algorta

Algorta es uno de los barrios de Getxo, municipio situado en la margen derecha de la ría de Bilbao.  Las fotos que hay a continuación corresponden al barrio de Puerto Viejo, situado en la costa y que fue el origen de Algorta