Balmaseda

Vila situada en l'extrem occidental d'Euskadi, és el major nucli de població de la comarca d'Encartaciones, una gran desconeguda plena d'encants

Villa situada en el extremo occidental de Euskadi, es el mayor núcleo de población de la comarca de Las Encartaciones, una gran desconocida llena de encantos

Pont Vell, que funcionaba com aduana Pont Vell, que funcionaba com aduana Pont Vell, que funcionaba com aduana Església de Sant Severi Església de Sant Severí Plaça Major amb el Ajuntament al fons Palau Horkasitas Església de Sant Joan Puent Vell, que funcionaba com aduana