Getaria

Vila natal de Juan Sebastián Elcano, dedicada a la pesca però també al cultiu del cep, ja que a la zona es produeix un dels txacolís més típics del País Basc

Villa natal de Juan Sebastián Elcano, dedicada a la pesca pero también al cultivo de la vid, pues en la zona se produce uno de los más típicos txacolís del País Vasco

Carrer principal

En mig de vinyes

 

Zarautz

Vila turística per excel·lència i que posseeix la platja més llarga del País Basc

Villa turística por excelencia y que posee la playa más larga del País Vasco

Vista des de el port de Getaria Torre Galatea