Hondarribia

La seva proximitat amb França ha fet d'aquest bell lloc un continu centre de picabaralles. Part de la ciutat està emmurallada i al voltant de la fortalesa hi ha nombrosos edificis antics de pedra, així com típiques cases de pescadors pintades de colors seva...

Su cercanía con Francia ha hecho de este bello lugar un continuo centro de rencillas. Parte de la ciudad está amurallada y alrededor de la fortaleza hay numerosos edificios antiguos de piedra, así como típicas casas de pescadores pintadas de colores

Hondarribia Hondarríbia Hondarríbia Hondarríbia Hondarribia

 

Saint Jean de Luz

Localitat situada al País Basc francès, dedicada gairebé exclusivament a la pesca i al turisme

Localidad situada en el País Vasco francés, dedicada casi exclusivamente a la pesca y al turismo

Saint Jean de Luz Saint Jean de Luz