Tolosa

Situada a la vall del riu Oria, va heretar el seu nom de la ciutat occitana de Tolosa de Llenguadoc. La vila va ser fundada en 1256 pel rei castellà Alfonso X el Savi, que segons el costum de l'època va batejar a la nova vila amb el nom d'altra localitat ja existent i amb un notori prestigi, com era el cas de la ciutat occitana. Compta amb empreses d'ampli espectre industrial però amb majoria del sector de la construcció de màquines de paper i complements.

Situada en el valle del rio Oria fue fundada por el rey castellano Alfonso X el Sabio, quién siguiendo la costumbre de la época bautizó la nueva villa con el nombre de otra localidad ya existente y con notorio prestigio tal y como era la ciudad occitana de Tolosa de Llenguadoc.  Cuenta con empresas de amplio espectro industrial pero con mayoría del sector de la construcción de máquinas de papel y complementos.