San Andrés de Teixido

D'aquest cèlebre santuari, situat molt a prop de Cedeira en plena 'serra da Capelada', diu la creença popular que "es peregrina de mort el que no ho va fer de viu". És per això, que en apropar-se al santuari "ha d'anar-se amb compte de no danyar insectes i bestioles, doncs poden ser vehicles per a les ànimes que encara no han complert la seva obligació, i fins i tot és costum pietós orientar-los"

De este célebre santuario, situado muy cerca de Cedeira y en plena 'serra da Capelada', dice la creencia popular que "se peregrina a él de muerto el que no lo hizo de vivo". Es por eso, que al acercarse al santuario "debe de tenerse cuidado de no dañar a insectos y sabandijas, pues pueden ser vehículos para las almas que aún no han cumplido su obligación, e incluso es costumbre piadosa orientarlos"