Foto anterior Catálogo Foto posterior

Sargadelos

La parròquia de Sargadelos (municipi de Cervo) és coneguda per la seva peculiar ceràmica. Resulta molt interessant visitar la planta de producció, així com el museu existent en la mateixa. La seva història es remunta al final del segle XVIII quan Antonio Raimundo Ibañez, marquès de Sargadelos, va realitzar el primer intent seriós d'industrialització de la regió amb la creació dels primers alts forns d'Espanya i la Reial Fàbrica de Sargadelos. L'última foto, correspon a una casa rural dedicada al turisme

La parroquia de Sargadelos (municipio de Cervo) es conocida por su peculiar cerámica. Resulta muy interesante visitar la planta de producción, así como el museo existente en la misma. Su historia se remonta al final del siglo XVIII cuando Antonio Raimundo Ibañez, marqués de Sargadelos, realizó el primer intento serio de industrialización de la región con la creación de los primeros altos hornos de España y la Real Fábrica de Sargadelos. La última foto, corresponde a una casa rural dedicada al turismo

Exposició Casa do Mudo (turisme rural)