Florència

És el principal exponent de la Itàlia renaixentista i capital europea d'aquest corrent artístic. Capital de la Toscana, atresora innombrables obres mestres de la seva època d'esplendor

Es el principal exponente de la Italia renacentista y capital europea de esa corriente artística. Capital de la Toscana, atesora innumerables obras maestras de su época de esplendor

  Ponte Vecchio Piazza della Signoria Reproducció del David de Miguel Angel en la Piazza della Signiora Duomo (Catedral) Duomo (Catedral)