Pisa

El monument més famós de Pisa, la Torre Inclinada de 54 m construïda com a campanar del Duomo entre 1173 i 1350, va començar ja a inclinar-se en 1274

El monumento más famoso de Pisa, la torre Inclinada de 54 m construida como campanario del Duomo entre 1173 y 1350, comenzó ya a inclinarse en 1274

Batisterio Duomo (Catedral)