Pompeya

Les restes d'aquesta ciutat enterrada sota la lava del Vesubio l'any 79 d.C., ofereixen una evocadora visió de la vida en l'Imperi Romà

Los restos de esta ciudad enterrada bajo la lava del Vesubio en el año 79 d.C., ofrecen una evocadora visión de la vida en el Imperio Romano

Terme Suburbane Basílica Granai del Foro Tempio di Giove Lupanare (prostíbul)