HIMEJI

Castell

És el castell de l'època feudal més ben conservat de tot el país. El 1993 va ser inclòs per l'UNESCO en la llista del Patrimoni Mundial

Es el castillo de la época feudal mejor conservado de todo el país. En 1993 fue incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial

 

Jardí Kokoen

Va ser inagurat el 1992 per a commemorar el centenari de l'establiment de la municipalitat d'Himeji. Aquesta format per nou jardins que evoquen el passat feudal del període Edo

Fue inaugurado en 1992 para commemorar el centenario del establecimiento de la municipalidad de Himeji. Esta formado por nueve jardines que evocan el pasado feudal del periodo Edo