KIOTO

Agermanada amb París, Kioto pot considerar-se el museu del Japó. Salvada dels bombardeigs de la Segona Guerra Mundial, es diu que va ser l'orientalista francès Serge Elisseeff qui va suplicar a l'Estat Major nord-americà que perdonessin el que era l'ànima mateixa del Japó

Hermanada con París, Kioto puede considerarse el museo de Japón. Salvada de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se dice que fue el orientalista francés Serge Elisseeff quien suplicó al Estado Mayor norteamericano que perdonaran lo que era el alma misma de Japón

 

Temple Byodoin

Temple budista situat a Uji, lloc proper a Kioto i famós pel seu te. Es va convertir en temple en 1052 i atreu cada any milers de turistes. La sala més interessant del temple és l'Hoodo (sala del Fènix) conjunt que representa un fènix en el moment de posar-se al terra. L'edifici està representat en les monedes de deu iens

Templo budista situado en Uji, lugar cercano a Kioto y famoso por su té. Se convirtió en templo en 1052 y atrae cada año millares de turistas. La sala más interesante del templo es el Hoodo (sala del Fénix) conjunto que representa un fénix en el momento de posarse en el suelo. El edificio está representado en las monedas de diez yenes

 

Santuari Yasaka Jinja

Situat al parc públic de Maruyama, el més gran de la ciutat, el santuari va ser erigit en 876, destruït i reconstruït el 1654. Són nombrosos els restaurants i botigues de records instal·lats en aquest parc, on és agradable passejar i fins i tot tenir l'oportunitat de veure una Maiko (aprenenta de Geisha). Els bidons contenen sake i són en realitat la propaganda d'una firma comercial, que s'aprofita de l'afirmació divina (segons la religió budista) de que l'alcohol és bo per a l'home

Situado en el parque público de Maruyama, el más grande de la ciudad, el santuario fue erigido en 876, destruido y reconstruido en 1654. Son numerosos los restaurantes y tiendas de recuerdos instalados en este parque, donde es agradable pasear e incluso tener la oportunidad de ver una 'Maiko' (aprendiza de Geisha). Los bidones contienen sake y son en realidad la propaganda de una firma comercial, que se aprovecha de la afirmación divina (según la religión budista) de que el alcohol es bueno para el hombre

 

Restaurant Kaiten-sushi

Dinar realitzat en un restaurant rapid  d'estil japonès. Els plats de menjar arribaven per una petita cinta transportadora i cada cual anava prenent el que li venia més de gust. Al final, es paga pel nombre de plats consumits, segons el seu color. La meva habilitat per menjar amb escuradents va millorar molt després d'aquesta experiència

Almuerzo realizado en un restaurante rápido de estilo japonés. Los platos de comida llegaban por una pequeña cinta transportadora y cada cual iba tomando el que más le apetecía. Al final, se paga por el número de platos consumidos, según su color. Mi habilidad para comer con palillos mejoró mucho tras esta experiencia

 

Barri Ninen zaka

Antic barri residencial que actualment esta ocupat per restaurants i botigues de records per els turistes

Antiguo barrio residencial que actualmente esta ocupado por restaurantes y tiendas de recuerdos para los turistas

 

Temple Jishoji (Ginkakuji o Pabelló de Plata)

El shogun Ashikaga Yoshimasa va fer construir aquest pavelló quan va perdre el poder. Per fer la competència al Pavelló d'Or (Kinkakuji) existent ja a la ciutat, va voler revestir el seu habitatge amb plaques de plata, però va morir abans de posar en pràctica el seu projecte i sol va quedar el nom, convertint-se posteriorment en un temple budista

El 'shogun Ashikaga Yoshimasa' hizo construir este pabellón cuando perdió el poder. Para hacer la competencia al Pabellón de Oro (Kinkakuji) existente ya en la ciudad, quiso revestir su vivienda con placas de plata, pero murió antes de poner en práctica su proyecto y solo quedó el nombre, convirtiéndose posteriormente en un templo budista

 

Temple Kiomizu dera

El temple va ser fundat l'any 798, però els edificis actuals daten de 1633. Està dedicat a la deessa Kannon d'onze caps, l'estàtua del qual sol s'exposa una vegada cada trenta-tres anys. És especialment conegut per la seva terrassa sobre pilons que ofereix una magnífica vista panoràmica de tota la ciutat

El templo fue fundado en el año 798, pero los edificios actuales datan de 1633. Está dedicado a la diosa Kannon de once cabezas, cuya estatua solo se expone una vez cada treinta y tres años. Es especialmente conocido por su terraza sobre pilones que ofrece una magnífica vista panorámica de toda la ciudad

 

Santuari Heian

Edificat el 1895 per commemorar el 1.100 aniversari de la ciutat de Kioto, el santuari està dedicat els emperadors Kammu (736-805) i Komei (1831-1867), primer i últim emperador que van residir en Kioto

Edificado en 1895 para comemorar el 1.100 aniversario de la ciudad de Kioto, el santuario está dedicado los emperadores Kammu (736-805) y Komei (1831-1867), primer y último emperador que residieron en Kioto