NARA

Va ser la capital del Japó des de el any 710 al 784 i considerada com el bressol de la seva civilització, especialment pel que fa a l'artesania, literatura i indústria. Per a alguns, és la ciutat museu per la quantitat de temples i santuaris que encara conserva

Fue la capital de Japón desde el año 710 al 784 y considerada como la cuna de su civilización, especialmente en lo relativo a la artesanía, literatura e industria. Para algunos, es la ciudad museo por la cantidad de templos y santuarios que todavía conserva

 

Temple Todaiji

És el temple budista més important de la ciutat i fins i tot del Japó. Fundat en el 752 és des de llavors la seu de la secta Kegon. La sala principal és, amb els seus 57 m d'amplada i 50 d'altura, la construcció en fusta més gran del món. En ella es guarda una famosa estàtua en bronze del Buda de 18 m d'altura, realitzada en el 751

Es el templo budista más importante de la ciudad e incluso del Japón. Fundado en el 752 es desde entonces la sede de la secta Kegon. La sala principal es, con sus 57 m de anchura y 50 de altura, la construcción en madera más grande del mundo. En ella se guarda una famosa estatua en bronce del Buda de 18 m de altura, realizada en el 751

Buda de bronce (18 m de altura) Buda de madera que invita al visitante a la meditación. La posición sentada 'a la india' indica la concentración y la mano derecha alzada simboliza el sosiego

 

Templo Horyuji

Es tracta del temple més antic del país i alguns dels seus edificis són les construccions de fusta més antigues del món. Abans de convertir-se en temple va ser la residència del príncep Shotoku que assetjat pels seus enemics es va donar mort allà

Se trata del templo más antiguo del país y algunos de sus edificios son las construcciones de madera más antiguas del mundo. Antes de convertirse en templo fue la residencia del príncipe Shotoku que asediado por sus enemigos se dio muerte allí