OKAYAMA

Situada a prop de Yanahara és la capital administrativa de la zona i una de les majors ciutats comercials, industrials i culturals de la regió de Chugoku. Port fluvial situat a vores de l'Asahi, va començar el seu desenvolupament industrial a finals del segle XIX i la seva especialitat és la ceràmica de gres, maquinària, tèxtil i indústries del cautxú

Situada cerca de Yanahara es la capital administrativa de la zona y una de las mayores ciudades comerciales, industriales y culturales de la región de Chugoku. Puerto fluvial emplazado a orillas del Asahi, comenzó su desarrollo industrial a finales del siglo XIX y su especialidad es la cerámica de gres, maquinaria, textil e industrias del caucho

 

Jardí Korakuen

És un dels jardins més famosos del Japó. Té una superfície de 14 hectàrees i va ser acabat el 1700

Es uno de los jardines más famosos del Japón. Tiene una superficie de 14 hectáreas y fue terminado en 1700

 

Okayama

Imatges diverses preses a la carretera de Yanahara a Okayama i a la zona comercial d'aquesta última ciutat

Imágenes varias tomadas en la carretera de Yanahara a Okayama y en la zona comercial de esta última ciudad