VARIS

Recullo aquí algunes coses que ens van cridar l'atenció, tals com els sobris uniformes escolars, el tremend embolic de cables existent en molts carrers, els vàters automatitzats i la versió japonesa de l'omnipresent símbol de l'Imperi

Recojo aquí algunas cosas que nos llamaron la atención, tales como los sobrios uniformes escolares, el tremendo lío de cables existente en muchas calles, los inodoros automatizados y la versión japonesa del omnipresente símbolo del Imperio