Foto anterior Catálogo Foto posterior

VIATJAN

Una mostra dels avanços tecnològics incorporats en molts vehicles. Amb navegadors com els de les fotos és gairabé impossible perdre's i amb càmeres de video instal·lades en la part posterior ja no s'aparca 'd'oïda'

Una muestra de los avances tecnológicos incorporados en muchos vehículos. Con navegadores como los de las fotos es casi imposible perderse y con cámaras de video instaladas en la parte posterior ya no se aparca 'de oído'

Les pantalles acústiques estan present en totes les autopistes

Las pantallas acústicas están presente en todas las autopistas

Avió Boeing 777-200 amb el qual vam fer el viatge de Osaka a Milà

Avión Boeing 777-200 con el que hicimos el viaje de Osaka a Milán

Sobrevolant els Alps

Sobrevolando los Alpes