Ochagavía

Situada al nord de la Vall de Salazar, a 764 metres d'altitud, en la confluència dels rius Zatoya i Anduña, Ochagavía se'ns presenta com un dels pobles més bonics del Pirineu Navarrès

Situada al norte del Valle de Salazar, a 764 metros de altitud, en la confluencia de los ríos Zatoya y Anduña, Ochagavía se nos presenta como uno de los pueblos más bonitos del Pirineo Navarro