Monastir de La Oliva

Fundat en 1143 pel rei García Ramírez, el Monastir de la Oliva és un dels millors exemples d'arquitectura cisterciense. L'església principal començada el segle XII té tres naus. Una principal i dos laterals més petits, acabant en una capçalera amb cinc capelles, quatre menors i una Major amb absis semicircular. A destacar el bellíssim claustre gòtic del segle XIV i la sala Capitular resta de l'antic claustre romànic

Fundado en 1143 por el rey García Ramírez el Monasterio de la Oliva es uno de los mejores ejemplos de arquitectura cisterciense. La iglesia principal comenzada en el siglo XII tiene tres naves. Una principal y dos laterales más pequeñas, terminando en una cabecera con cinco capillas, cuatro menores y una Mayor con ábside semicircular. A destacar el bellísimo claustro gótico del siglo XIV y la sala Capitular resto del antiguo claustro románico