Torre Eiffel

Símbol de París, anualment ascendeixen per ella més de quatre milions de persones. A les dues primeres plantes, es pot accedir a peu o amb ascensor i des d'aquesta surt un altre ascensor fins a la planta superior, on poden romandre simultàniament vuit-centes persones i contemplar l'espectacular panorama que oferix la ciutat

Símbolo de París, anualmente ascienden por ella más de cuatro millones de personas. A las dos primeras plantas, se puede acceder a pie o con ascensor y desde esta parte otro ascensor hasta la planta superior, donde pueden permanecer simultáneamente ochocientas personas y contemplar el espectacular panorama que ofrece la ciudad