Barri de Montmartre

Famós per l'agitada vida nocturna que envolta el Moulin Rouge, antany refugi d'escriptors i artistes. Montmartre encara desborda de vitalitat al llarg de les estretes i empinades carrers als peus del Sacré-Coeur

Famoso por la agitada vida nocturna que rodea el Moulin Rouge y antaño refugio de escritores y artistas. Montmartre aún rebosa de vitalidad a lo largo de las estrechas y empinadas calles a los pies del Sacré-Coeur