Foto anterior Catálogo Foto posterior

Plaça do Comercio

Àmplia i senyorial, la plaça és com un punt de partida, o un punt d'arribada. És la porta d'entrada al barri de la Baixa, barri solcat per tramvies i ple de comerços

Amplia y señorial, la plaza es como un punto de partida, o un punto de llegada. Es la puerta de entrada al barrio de la Baixa, barrio surcado por tranvías y lleno de comercios

Foto anterior Catálogo Foto posterior