Tramvies, funiculars i elevadors

Encara que es va pensar que els havia arribat l'hora del relleu, la veritat és s'han conservat en algunes línies els antics i nostàlgics eléctricos, que es van obrint pas entre grinyols per els estrets carrers dels barris més antics i que, al costat dels funiculars i elevadors, confereixen una nota de color i tipismo a la ciutat. El visitant pot gaudir d'aquests vells cacharros especialment en les zones més turístiques, encara que cal prendre precaucions doncs en els mateixos abunden els amics de l'aliè

Aunque se pensó que les había llegado la hora del relevo, lo cierto es se han conservado en algunas líneas los antiguos y nostálgicos eléctricos, que se van abriendo paso entre chirridos por las estrechas calles de los barrios más antiguos y que, junto a los funiculares y elevadores, confieren una nota de color y tipismo a la ciudad. El visitante puede disfrutar de estos viejos cacharros especialmente en las zonas más turísticas, aunque hay que tomar precauciones pues en los mismos abundan los amigos de lo ajeno

  La línia 28 és la més turística Elevador da Gloria Elevador da Gloria Elevador de Santa Justa Cal prendre precaucions Un amic de...