Les estątues humanes

Mostra d'algunes de les estątues humanes que poden contemplar-se al passeig, moltes de les quals són autčntiques obres d'art

Muestra de algunas de las estatuas humanas que pueden contemplarse en el paseo, muchas de las cuales son auténticas obras de arte