Foto anterior Catálogo Foto posterior

Afrodisias

Com es una ciutat situada en zona de terratrèmols ha sofert danys a través de la història, especialment en el segles IV i VII. Es van començar a realitzar excavacions a partir de 1960

Como es una ciudad situada en zona de terremotos ha sufrido daños a través de la historia, especialmente en los siglos IV y VII. Se empezaron a realizar excavaciones a partir de 1960

 

 

 

Foto anterior Catálogo Foto posterior