Foto anterior Catálogo Foto posterior

Pamukkale

Es tracta d'un emplaçament natural a 350 km de Istanbul consistent en una gran formació geològica de color blanc. Formada per carbonat calcic, s'ha produït per la precipitació del calci de les aigües termals que fluïxen en aquesta zona

Se trata de un emplazamiento natural a 350 km de Estambul,consistente en una gran formación geológica de color blanco. Formada por carbonato cálcico, se ha producido por la precipitación del calcio de las aguas termales que fluyen en esa zona

 

 

Antiga ciutat romana de Hierápolis Antiga ciutat romana de Hierápolis

Foto anterior Catálogo Foto posterior